Condiţii de Acordare a Garanţiei

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE:

Noi, SC ZASS ROMANIA S.R.L., cu sediul în Ungheni nr. 40 A, înregistrată la ORC Mureş sub nr. J26/351/2003, cod fiscal RO15328988, asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere că produsul achiziţionat nu pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu are impact negativ asupra mediului şi corespunde standardelor înscrise în declaraţiile de conformitate ale producătorului, respectă cerinţele de protecţie şi este în conformitate cu următoarele standarde şi normative: ROHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU, Proiectare Ecologică 2009/125/EC şi EMC Directive 2014/30/EU.
În acord cu OG 21/1992 modificată şi completată cu legile 476/2006, 608/2001, 449/2003 completată cu OG nr. 9/2016, 245/2004 şi 296/2004 precum şi cu HG 457/2003 prezentul certificat de garanţie reprezintă garantarea drepturilor consumatorului şi atestarea legală a îndeplinirii de către produsul achiziţionat de Dvs. a condiţiilor de calitate conforme cu actele normative enumerate.


1. Condiţii de garanţie:

• Durata medie de utilizare a produsului este de 4 ani.
• În cazul lipsei de conformitate aveţi dreptul să vi se aducă produsul în conformitate, gratuit, prin reparare sau înlocuire cu excepţia situaţiei în care această solicitare este imposibilă sau disproporţionată.
• O măsură reparatorie se consideră ca imposibilă, dacă vânzătorul nu are un produs identic pentru înlocuire.
• Orice reparare sau înlocuire a produsului va fi făcută într-o perioadă rezonabilă de timp, care nu depăşeşte 15 zile calendaristice, calculate din momentul recepţiei produsului la SERVICE-ul arondat sau la sediul SC ZASS ROMANIA SRL.
• În conformitate cu prevederile legale, răspunderea este angajată dacă lipsa de conformitate apare intr-un interval de 1 an, calculat de la livrarea produsului.


2. Modalităţi de asumare a garanţiei:

• Garanţia de 2 an se acordă conform legilor în vigoare la data cumpărării. Prin garanţie se înţelege înlocuirea sau repararea gratuită a părţilor componente ale aparatului, care se dovedesc a avea vicii de fabricaţie.

• În cazul solicitării de reparaţie a produsului în termenul de garanţie vă rugăm să apelaţi la unităţile SERVICE autorizate de SC ZASS ROMANIA SRL. Odată cu produsul, se vor prezenta certificatul de garanţie şi factura originală (bon de cumpărare). Produsul reclamat va conţine toate elementele necesare identificării înscrise pe etichetă, ambalaj sau marcate pe produs.

• Unităţile service autorizate sunt cele precizate în prezentul certificat. Pentru zonele neacoperite, vă rugăm apelaţi la SC ZASS ROMANIA SRL.

• Termenul de garanţie începe de la data vânzării produsului şi se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului până la data repunerii acestuia în stare de funcţionare;

• Garanţia produsului nu se extinde asupra accesoriilor (vase de sticlă sau plastic, furtunuri, perii, cuţite, teluri, site, pasatoare şi altele asimilate), consumabilelor (saci, filtre, elemente încălzitoare cu halogen, becuri, siguranţe, cuve, malaxoare, garnituri de etanşare, acumulatori, baterii, lamele, etc.), a părţilor casabile (mânere, capace, butoane, etc.), reperelor acoperite cu depunere de calcar datorită neîntreţinerii corespunzătoare, precum şi a defectelor care apar în urma şocurilor mecanice, a descărcărilor electrice sau variaţiilor de tensiune, a conectării la o reţea sau priză necorespunzătoare, a oxidării datorate folosirii în locuri cu aburi, umiditate excesivă sau praf în exces.

• Garanţia nu acoperă lipsa unui accesoriu sau a unei părţi a produsului constatată după vânzarea lui.

• Garanţia nu include operaţiunile de curăţare, întreţinerea curentă sau asistenţă tehnică.

• În cazul solicitării nejustificate de acordare a garanţiei, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă de diagnosticare şi/sau costul transportului.

• Deteriorările de genul zgârieturilor sau rupturi ale elementelor demontabile sau nu, care nu au fost aduse la cunoştinţa vânzătorului la cumpărare, nu intră în garanţie.


3. Pierderea garanţiei:

• Garanţia se pierde dacă la solicitarea reparaţiei nu se prezintă factura sau bonul de cumpărare în original, însoţit de prezentul certificat având toate rubricile completate.

• Nu se respectă de către cumpărător condiţiile de transport, manipulare, instalare, utilizare şi întreţinere precizate în prospectele şi instrucţiunile ce însoţesc produsul la livrare.

• Produsul a fost încredinţat spre reparare unui personal neautorizat.
• Utilizarea produsului în alt regim de lucru decât cel casnic (birouri, hoteluri, baruri, restaurante, depozite, pensiuni şi altele similare ).

• Nerespectarea ciclurilor de funcţionare-pauză precizate în instrucţiuni.
• Pentru o eventuală înlocuire a produsului, acesta va fi însoţit de toate accesoriile cu care a fost livrat şi ambalajul său original, nederiorat.


IMPORTANT!

Vânzătorul are obligaţia să completeze toate rubricile din prezentul certificat (model, serie -dacă este cazul-, data vânzării, nr. chitanţă şi factură, unitatea vânzătoare cu adresă şi stampilă, datele de identificare ale cumpărătorului). Cumpărătorul are obligaţia să citească cu atenţie certificatul de garanţie, să verifice complectarea acestuia precum şi aspectul produsului şi existenţa tuturor accesoriilor.

• Conform HG 448/2008 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) aveţi obligaţia să sortaţi şi să colectaţi aceste DEEE şi să le predaţi unităţilor specializate în colectarea şi tratarea DEEE.