TERMENI ȘI CONDIȚII

Definiții și Termeni

Zass.ro - este marcă reprezentat unic în România de S.C. ZASS ROMANIA S.R.L., persoană juridică de naţionalitate română, având sediul în localitatea Ungheni, str. Principală nr. 40A, judeţul Mureş, având număr de ordine în Registrul Comerţului J26/351/2003, cod unic de înregistrare fiscală RO15328988.

Dreptul la proprietate intelectuală şi industrială

- Conţinutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Zass Romania S.R.L., acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licenţe de utilizare şi/sau publicare).

- Clientului/Vizitatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui conţinut în orice alt context decăt cel original intenţionat de Zass Romania S.R.L., includerea oricarui conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Zass Romania S.R.L. asupra conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului, decăt cu acordul scris expres al de Zass Romania S.R.L.

- Orice conţinut la care clientul/vizitatorul are şi/sau obţine acces prin orice mijloc, se află sub incidenta documentului, în cazul în care conţinutul nu este însoţit de un acord de utilizare specific şi valid încheiat între Zass Romania S.R.L. şi acesta, şi fără nicio garanţie implicit sau expres formulată din partea Zass Romania S.R.L. cu referire la acel conţinut.

- Clientul/Vizitatorul poate copia, transfera şi/sau utiliza conţinut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile documentului.

- În cazul în care Zass Romania S.R.L. conferă clientului/vizitatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conţinut, la care clientul/ vizitatorul are sau obţine acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conţinuturi definite în acord, numai pe perioada existenţei acestuia sau acestor conţinuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condiţiilor definite, în cazul în care acestea există şi nu reprezintă un angajament contractual din partea Zass Romania S.R.L. pentru respectivul client/vizitator sau oricare alt terț care are/obţine acces la acest conţinut transferat, prin orice mijloc şi care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conţinut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

- Niciun conţinut transmis catre client sau vizitator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare şi/sau vizualizare nu constituie o obligaţie contractuală din partea Zass Romania S.R.L. şi/sau al angajatului/prepusului Zass Romania S.R.L. care a mijlocit transferul de conţinut, în cazul în care aceasta există, faţă de respectivul conţinut.

- Este interzisă orice utilizare a conţinutului în alte scopuri decăt cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl însoţeşte, în cazul în care acesta există.

Confidenţialitate

- Zass Romania S.R.L. va păstra confidenţialitatea informaţiilor de orice natură pe care le furnizaţi. Dezvăluirea informaţiilor furnizate se va putea face doar în condiţiile menţionate în prezentul document.

- Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de noi.

- Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi, de asemenea, de acord ca să putem utiliza liber, în interes propriu, aceste informaţii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-aţi trimis prin intermediul Site-ului. Zass Romania S.R.L. nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, dacă legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Comunicări Comerciale

- Vizitatorul/Utilizatorul îşi poate modifica în orice moment opţiunea cu privire la acordul dat nouă pentru comunicările comerciale conţinând informaţii generale şi tematice inclusiv informaţii cu privire la oferte sau promoţii, în orice moment, după cum urmează:

a. prin accesarea link-ului de dezabonare afisat în comunicarile comerciale primite de la noi.

b. prin contactarea prin e-mail sau telefonic.

Garanţii

Toate bunurile comercializate de catre Zass Romania S.R.L., cu excepţia celor resigilate, beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei în vigoare şi politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi, în ambalajele originale şi provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

În cazul bunurilor resigilate, certificatul de garanţie este emis de către Zass Romania S.R.L., iar garanţia poate să acopere o perioadă diferită faţă de perioada de garanţie a aceluiasi bun nou, sigilat. Perioada de garanţie este specificată în certificatul de garanţie pentru fiecare bun resigilat în parte. Condiţiile de utilizare, manipulare şi transportare a unui bun resigilat sunt aceleaşi cu cele de la produsele sigilate şi beneficiază de aceleaşi servicii.

Informaţii privind DEEE

- Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) pot conţine substanţe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului şi sănătăţii umane în cazul în care nu sunt colectate separat.

Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecţia mediului şi O.U.G. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, clienţii vor avea în vedere urmatoarele:

a. cumpărătorii au obligaţia de a nu elimina deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) ca deşeuri municipale nesortate şi de a colecta separat aceste DEEE;

b. colectarea acestor deseuri (DEEE) se va efectua prin centre de colectare organizate de operatori economici autorizaţi pentru colectarea DEEE;

c. clienţii pot preda DEEE în mod gratuit la punctele de colectare specificate la momentul achiziţiei unui produs nou din aceeaşi categorie;

d. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice şi electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roţi barată cu o cruce.

e. Această pictogramă indica faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deşeuri menajere şi că acestea fac obiectul unei colectări separate.

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Politica de Confidenţialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecţia datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental Zass, prin urmare vom dedica toate resursele şi eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanţă cu Regulamentul (UE) 2016/679 ("Regulamentul general privind protecţia datelor" sau "GDPR"), precum şi cu orice altă legislaţie aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucăt unul dintre principiile esenţiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparenţa, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm şi protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacţionaţi cu noi în legatură cu produsele şi serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza şi modifica periodic aceasta Politica de Confidenţialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerinţelor legale. În cazul oricarei astfel de modificări, vom afişa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidenţialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificaţi periodic conţinutul acestei Politici de Confidenţialitate.

Cine suntem şi cum ne puteţi contacta

Zass este denumirea comercială al Zass Romania S.R.L., persoană juridică de naţionalitate română, având sediul social în localitatea Ungheni, str. Principală nr. 40A, judeţul Mureş, având număr de ordine în Registrul Comerţului J26/351/2003, cod unic de înregistrare fiscală RO15328988 (în continuare "Zass" sau "noi"). În sensul legislaţiei cu privire la protecţia datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschişi să aflăm opiniile dumneavoastră, precum şi să vă furnizăm orice informaţii suplimentare de care aţi putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactaţi Responsabilul Zass cu protecţia datelor la adresa de e-mail: it@zass.ro sau prin poștă sau curier la adresa localitatea Ungheni, str. Principală nr. 40A, judeţul Mureş – cu mențiunea: în atenţia Responsabilului Zass cu protecţia datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectam datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încăt aveţi controlul asupra tipului de informaţie pe care ni-l oferiţi.

Putem, de asemenea, să colectăm şi să prelucrăm ulterior anumite informaţii cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experienţa online. Va invităm să aflaţi mai multe detalii în acest sens prin consultarea secţiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul nostru web putem stoca şi colecta informaţii în cookie-uri şi tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm şi nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecţia datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

CARE SUNT SCOPURILE ŞI TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Pentru îmbunătăţirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanenţă să vă oferim cea mai bună experienţă de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta şi utiliza anumite informaţii în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpăraror/Vizitator, vă putem invita să completaţi chestionare de satisfacţie sau putem desfăşura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii şi cercetări de piaţă.

Ne intemeiem aceste activităţi pe interesul nostru legitim de a desfăşura activităţi comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile şi libertaţile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

Pentru marketing

Vrem să vă ţinem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conţinând informaţii generale şi tematice, informaţii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-aţi achiziţionat, informaţii cu privire la oferte sau promoţii, precum şi alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piaţă şi sondaje de opinie, şi putem afişa recomandări personalizate pe site-ul web. Ne asigurăm întotdeauna ca aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor şi libertăţilor dvs, şi că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. şi nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

În cele mai multe cazuri, ne intemeiem comunicările de marketing pe consimţămantul dvs. prealabil. Vă puteţi răzgăndi şi retrage consimţămantul în orice moment, prin:

Accesarea link-ului de dezabonare afisat in cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi;

Sau prin contactarea Zass folosind detaliile de contact descrise mai sus sau trimiţând un e-mail la adresa: it@zass.ro sau complectând formularul de contact de pa pagina web, secţiunea contact.

În anumite situaţii, ne putem baza activităţile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova şi dezvolta activitatea comercială. În orice situaţie în care folosim informaţii cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă şi luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile şi libertatile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteţi solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dam curs cererii dvs.

Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situaţii în care vom folosi sau transmite informaţii pentru a ne proteja drepturile şi activitatea comercială. Aceste pot include:

Măsuri de protecţie a site-ului web faţă de atacuri cibernetice;

Măsuri de prevenire şi detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informaţii câtre autoritățile publice competente;

Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înţeles că ne asigurăm ca toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre şi drepturile şi libertăţile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziţii legale cum ar fi obligaţia de a asigura paza bunurilor şi valorilor prevazută de legislaţia aplicabilă în această materie.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp configuraţi în baza noastră de date. Puteţi să ne solicitaţi oricând ştergerea anumitor informaţii, şi vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informaţii, în situaţiile în care legislaţia aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

POLITICA FIŞIERELOR COOKIE

Politica de utilizare Cookie-uri şi tehnologii similare

Această politică se referă la cookie-urile şi la tehnologiile similare folosite, după caz, în website-urile operate de S.C. Zass Romania S.R.L. cu sediul în localitatea Ungheni, str. Principală nr. 40A, judeţul Mureş, sub marca Zass denumită în continuare Zass.

Această politică se completează cu politica site-ului zass.ro cu privire la protecţia datelor personale în general pe care o puteţi găsi aici şi cu Termenii şi Condiţiile site-ului pe care le puteţi găsi aici, pe care vă încurajăm să le citiţi, acestea incluzând informaţii suplimentare utile, inclusiv cu privire la responsabilul pentru protectia datelor personale, toate scopurile prelucrărilor de date, drepturile dumneavoastră, precum şi excepţiile şi limitele acestora etc.

Protecţia corespunzătoare a datelor cu caracter personal este un obiectiv important pentru noi. Dorinţa noastră este sa fim cât mai clari şi transparenţi cu privire la abordarea noastră în materie. Pentru orice întrebare, va rugăm să ne contactaţi la it@zass.ro.

Ce sunt Cookie-urile?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către terminalul utilizatorului către un server Zass sau către un server al unei terțe părţi.

La ce sunt folosite Cookie-urile?

Aceste fișiere fac posibilă în principal recunoaşterea terminalului utilizatorului şi prezentarea conţinutului într-un mod relevant, adaptat preferinţelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experienţă plăcută de navigare şi susţin eforturile noastre pentru a oferi servicii adaptate utilizatorilor, ex: preferinţele în materie de confidenţialitate online sau publicitate relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înţelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre de internet, permiţându-ne îmbunătăţirea structurii şi conţinutului lor, fără a permite identificarea personală a utilizatorului.

Ce Cookie-uri folosim?

Folosim două tipuri de cookie-uri: per sesiune şi fixe. Cookie-urile per sesiune sunt fişiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea browser-ului dumneavoastră. Cookie-urile fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioada determinată de parametrii cookie-ului sau până sunt şterse manual de utilizator.

Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?

O vizită pe acest site poate plasa urmatoarele tipuri de cookie-uri:

- cookie-uri strict necesare pentru funcţionarea site-ului

- cookie-uri de analiză

- cookie-uri pentru publicitate

Cookie-urile şi/sau tehnologiile similare strict necesare sunt esenţiale pentru buna funcţionare a site-ului, fiind setate pe dispozitivul dumneavoastră la accesarea site-ului sau în urma acţiunilor efectuate în site, după caz. Puteţi seta browser-ul dumneavoastră pentru a bloca cookie-urile, însă în acest caz anumite secţiuni ale site-ului nu vor funcţiona corect.

Conţin Cookie-urile date personale?

Cookie-urile sau tehnologiile similare în sine nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi, în multe cazuri, nici nu identifică personal utilizatorii de internet. Există însă situaţii când datele personale pot fi colectate prin utilizarea cookie-urilor pentru a facilita anumite funcţionalităţi pentru utilizator sau pentru a oferi utilizatorului o experienţă adaptată preferinţelor sale. Astfel de date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Ce sunt tehnologiile similare?

Există alte tehnologii care pot fi utilizate în aceleaşi scopuri precum cookie-urile. Site-ul zass.ro nu utilizează alte tehnologii, similare Local Storage care permite stocarea de informaţie pe terminal (calculator, telefon mobil, etc).

Blocarea Cookie-urilor

Cele mai multe browsere sunt setate implicit să accepte cookie-uri, dar aveţi posibilitatea să modificaţi setările pentru a bloca unele sau toate cookie-urile.

În cazul în care doriţi să blocaţi cookie-urile, unele funcţionalităţi ale site‑ului vor fi oprite, iar acest lucru poate genera anumite disfuncţionalităţi sau erori în folosirea site-ului nostru.

În cazul în care dorești să blochezi cookie-urile, urmează instrucţiunile de mai jos.

Alege browser-ul tău din lista de mai jos pentru a afisa instrucţiunile pe care trebuie să le parcurgeţi după deschiderea browser-ului.

Microsoft Internet Explorer 9 (sistem de operare Windows 7)

- fă click pe pictograma Setări(dreapta sus)

- fă click pe Opţiuni Internet

- click pe Confidenţialitate şi apoi alege opţiunile

- click pe Aplicare şi apoi pe OK pentru salvarea preferinţelor

Google Chrome

- fă click pe pictograma meniu și selectează Setări

- click pe tabul „Setări avansate”

- fă click pe Setări privind conţinutul din secţiunea Confidenţialitate.

- alege setările pe care le doreşti

- click pe X pentru a închide

Safari

- alege Preferinţe

- fă click pe panoul de confidenţialitate

- alege setările pe care le doreşti

- click pe X pentru a închide

Mozilla Firefox

- selectează instrumente din bara principală, apoi Opţiuni

- click pe tabul Confidenţialitate

- alege setările pe care le doreşti

- click pe OK pentru a închide

Setările de mai sus sunt specifice fiecărui browser şi compania noastră nu este responsabilă pentru modul de funcţionare al acestora.

Administrarea preferinţelor cu privire la plasarea de cookie-uri

În general, o aplicaţie/browser folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookie-urilor şi/sau a tehnologiilor similare pe terminal în mod implicit. Acestea sunt stocate pe perioade descrise mai jos. Aceste setări pot fi schimbate în aşa fel încât administrarea automată a cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informaţii detaliate despre posibilităţile şi modurile de administrare a cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicaţiei (browser-ului web). Limitarea folosirii cookie-urilor poate afecta anumite funcţionalităţi ale website-ului.

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile şi/sau tehnologiile similare reprezintă un punct central al funcţionarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptate preferinţelor şi intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri sau părţi ale site-urilor imposibil de folosit.

Dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi, cu respectarea legislatiei, publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele dvs., evidenţiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuinţări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

- Conţinut şi servicii adaptate preferinţelor utilizatorului – categorii de produse şi servicii.

- Oferte adaptate intereselor utilizatorilor.

- Reţinerea parolelor.

- Reţinerea filtrelor de protecţie a copiilor privind conţinutul pe Internet (opţiuni family mode, funcţii de safe search).

- Limitarea frecvenţei de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afişări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

- Furnizarea de publicitate relevantă pentru utilizator.

- Măsurarea, optimizarea şi adaptarea caracteristicilor de analiză – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conţinut este vizualizat şi modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc.). Website-urile derulează aceste analize privitoare la utilizarea lor pentru a-şi îmbunătăţi serviciile în beneficiul utilizatorilor.

Securitate şi aspecte legate de confidenţialitate

În general browserele au integrate setări de confidenţialitate care furnizează diferite niveluri de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate şi ştergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

- Particularizarea setărilor browserului în ceea ce priveşte cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru dumneavoastră al securităţii utilizării cookie-urilor.

- Dacă sunteţi singura persoană care utilizează computerul, puteţi seta, dacă doriţi, termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare şi a datelor personale de acces.

- Dacă împărţiţi accesul la calculator, puteţi lua în considerare setarea browserului pentru a şterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideţi browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri şi de a şterge orice informaţie de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.